Thành Thăng Long

Email In PDF.

 

        Thành Thăng Long

 

Thời Đường, giặc Bể, đánh vào.

Trương Bá Nghi cùng với Cao Chính Bình.

Xua binh đánh chúng thất kinh.

Sau khi giặc Bể đã bình, thì ông.

 

 

Trương Bá Nghi cho khởi công.

Xây La Thành để đề phòng giặc vô.

Khi Thái Tổ dựng cơ đồ.

Hoa Lư đất hẹp, đế đô lại dời.

 

 

Sang La Thành, lúc đến nơi.

Thái Tổ lấy cớ nằm mơ thấy Rồng.

Ngài đổi tên là Thăng Long.

                   Tình đầu là vậy, mấy dòng lướt qua !      

            

                                                                   XIN MỜI XEM TIẾP TRANG 2 

 

Add comment


Security code
Refresh

BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ TỰ CHỦ THỜI ĐẠI Thành Thăng Long Thành Thăng Long