KHI XÃ TẮC LÂM NGUY

Email In PDF.

Người viết: Thái Bá Tân   

08/05/2014


  


Đất nước đang nguy biến.
Kẻ thù đã kề bên.
Chúng ta, con dân Việt,
Hãy nhất tề đứng lên.

Mỗi người theo một cách
Yêu đất nước của mình.
Nhưng không ai được phép
Thờ ơ và vô tình.

Người có mạnh, có yếu.
Nước lúc thịnh, lúc suy.
Nhưng chúng ta là một
Khi xã tắc lâm nguy.

Hãy tạm gác mọi chuyện
Chính kiến và bất đồng.
Lúc này quan trọng nhất
Là bảo vệ non sông.

Hãy quyết giữ biển đảo.
Thà hy sinh, nếu cần.
Để không phải xấu hổ
Với con cháu, tiền nhân.

Hỡi các chiến sĩ trẻ
Đang canh gác biển trời.
Chúng tôi bên các bạn,
Triệu người như một người.

Hãy cho kẻ thù thấy
Thế nào là Việt Nam,
Không chỉ bằng lời nói,
Mà bằng  cả việc làm.

Đất nước đang nguy biến.
Kẻ thù đã kề bên.
Chúng ta, con dân Việt,
Hãy nhất tề đứng lên.

 
BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ BÀI VIẾT KHÁC Lề Giao Thông KHI XÃ TẮC LÂM NGUY