Tích Quang

Email In PDF.

 

Tích Quang

 

 

Trong Giao Chỉ quận, xét ra

Tích Quang ông ở nước ta khoảng này.

Dạy dân lễ nghĩa, điều hay.

Lo việc khai hóa, nói ngay hết lòng.

 

Add comment


Security code
Refresh

BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ THỜI KỲ BẮC THUỘC Tích Quang Tích Quang