BÀ TRIỆU

Bà Triệu.

Email In PDF.

 

Bà Triệu.

 

Tới năm Mậu Thìn (248)  nhớ làu.

Bà Triệu khởi nghĩa, quân Tàu hồn kinh.

Tên bà là Triệu Thị Trinh.

Quê ở Thanh Hóa, t mình và anh

 

Triệu Quốc Đạt cũng tài danh.

Mộ nhân dân để lập thành nghĩa quân

Bí mật luyện tập trong rừng

Mưu nền độc lập, để trừng Ngô! Xong

 

Có người can bảo lấy chồng.

Bà liền đáp lại như không, mấy dòng.

“Tôi muốn cưỡi cơn cuồng phong.

Đạp sóng dữ, chém biển đông cá kình. »

 

Bà vẫn khẳng quyết tự tin.

« Đánh đuổi quân Ngô, tự bình giang sơn.

Cởi ách nô lệ vẫn hơn.

Tì thiếp người, chịu lưng khom, cúi đầu”

 

Bỉ nhân lời ý không đâu.

Không theo sát sử ngõ hầu bỏ qua!

Cũng năm ấy ở nước ta

 Ngô quan bọn chúng đúng là ác ôn.

 

Bắt phu, sưu thuế, dập dồn.

Anh em bà Triệu quyết chôn quân thù.

Cửu Chân khởi đánh diệt thù.

Lan sang Giao Chỉ từ từ khắp nơi.

 

Quân Ngô gan ruột rối bời.

Do quân ta đánh dậy trời sấm vang.

Bà Triệu xung trận hiên ngang

Cưỡi voi, mặc áo giáp vàng, tự xưng:

 

Đường đường Nhụy Kiều tướng quân.

Đánh quân Ngô, chúng mang thân chạy dài.

Vua Ngô khi biết tin này

Phải cử Lục Dận ra tay giúp nhà.

 

Lục Dận xua binh đánh ta.

Anh em bà Triệu, thế là chống ngay

Đánh nhau liên tục nhiều ngày.

Không may Quốc Đạt lúc này hy sinh.

 

Bà Triệu đảm việc một mình.

Nữa năm trời tự thân chinh đối đầu.

Ta ít người, nên lúc sau.

Lục Dận lại kéo quân Tàu bủa vây.

 

Tại Bộ Điền, ngay đất này.

Thuộc vùng Thanh Hóa ngày nay nước nhà.

Ba quân theo lệnh của bà.

Quyết tâm đánh trả dẫu ta ít người.

 

Bên kia, quân giặc gấp mười.

Lần này ta đánh để đời lì gan.

Tử vì nước chết không hàng.

Núi Tùng tiễn liệt nữ trang anh hùng.

 

Tử đắc kì sở đà chung.

Khi thân vì nước anh hùng xứng danh !

Núi Tùng mây trắng trời xanh.

Chiến công Bà Triệu lưu danh đời đời.

 

XIN MỜI XEM TIẾP TRANG 3

 
BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ THỜI KỲ BẮC THUỘC Bà Triệu