VIỆC NƯỚC THỜI TIỀN LÊ

Việc Nước thời Tiền Lê

Email In PDF.

 

Việc Nước thời Tiền

 

             Việc trong nước Đại Hành đà.

Đặt luật lệ, luyện quân và sửa sang.

Thêm phần giúp của các quan.

Như Từ Mục, Ngô Tử An với là :

 

Phạm Cự Lượng, nên xem ra.

Trong triều mọi việc, tất là ổn yên.

Còn ngoài triều, loạn triền miên.

Đại Hành khi đó liền liền thân chinh.

 

Đi đánh giặc, tự cầm binh.

Nhiều kẻ phản nghịch, thất kinh qui hàng.

Bốn mươi chín động Hà Man.

Thuộc tỉnh Thanh Hóa, đã hàng dưới tay !

 

Việc xong, đã ổn sau này.

Lúc sáu lăm tuổi, là ngài mất đi.

Sau hai bốn năm trị vì.

Ngài định trước, Long Việt thì kế ngai.

 
BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ TỰ CHỦ THỜI ĐẠI Việc Nước thời Tiền Lê