MƯỜI HAI SỨ QUÂN

Mười Hai Sứ Quân

Email In PDF.

Mười Hai Sứ Quân

(945-967)

Sứ Quân, thời này rất nhiều.

Mười Hai Sứ, loạn, tiêu điều nước ta.

Bỉ nhân xin điểm lược qua.

Nhưng địa danh, tạm ghi là thời nay !

 

Đất Thanh Hóa, do một tay.

Ngô Xương Xí, kéo về đây nắm quyền.

Trần Lãm, chiếm một tỉnh riêng.

Là Thái Bình, rồi tự quyền ở đây.

 

Nguyễn Khoan biết thời đã thay.

Chiếm tỉnh Vĩnh phúc, nhân đây xưng hùng.

Nguyễn Siêu, được thế vẫy vùng.

Riêng đất Hà Nội không tùng một ai.

 

Hà Tây đất  ấy chia hai.

Đỗ Cảnh Thạc, phía Thanh Oai riêng vùng.

Nửa còn lại kẻ tranh cùng.

Là Ngô Nhật Khánh, nửa vùng Hà Tây.

 

Bắc Ninh nhị tướng kém ai.

Lý Khuê định đất bên đây Thuận Thành.

Đất Tiên Du, rõ rành rành.

Có Nguyễn Thủ Tiệp nổi danh vùng này

 

Tỉnh Phú Thọ, có hai tay.

Kiều Thuận giữ nửa bên này sông Thao.

Bên Phù Ninh và Lâm Thao.

Kiều Công Hãn, rõ anh hào một phương.

 

Hưng Yên chia cắt hai đường.

Đất Văn Lâm có Lã Đường đoạt ngay.

Phạm Bạch Hổ, kẻ đua tài.

Đóng nơi Kim Động, phần hai tỉnh này.

 

Ngoài Mười Hai Sứ trên đây.

Nhiều thế lực khác, nổi đầy nước ta.

Hai mươi năm loạn can qua.

Đinh Bộ Lĩnh bình sơn hà một tay.

 
BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ TỰ CHỦ THỜI ĐẠI Mười Hai Sứ Quân