LÊ LONG ĐỈNH

Lê Long Đỉnh.

Email In PDF.

Lê Long Đỉnh.

Kẻ này độc ác xem ra.

Không thua Trụ, Kiệt hơn là hoang dâm.

Làm vua cả thảy bốn năm.

Lúc 24 tuổi, xuống phần âm ti.

 

Còn sống dâm loạn kể chi.

Nên khi mắc bệnh rồi thì nằm luôn.

Đến buổi chầu, liệt trên giường.

Nên thường tục cứ gọi luôn : Ngọa triều.

 

Long Đỉnh khi mạng đã tiêu

Con thì còn bé nên triều thần tôn.

Lý Công Uẩn lên ngôi vương.

Cơ nghiệp nhà Lý mở đường từ đây.

 
BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ TỰ CHỦ THỜI ĐẠI Lê Long Đỉnh