ĐÁNH CHIÊM THÀNH

Đánh Chiêm Thành.

Email In PDF.

 

Đánh Chiêm Thành.


 

Việc đánh Chiêm, sử có ghi.

Lúc lên ngôi, Đại Hành thì có sai.

Sứ ta qua nước họ ngay.

Nhưng vua nước họ, lúc này bắt giam.

 

Đến khi phía Bắc đã an.

Đại Hành khi đó kéo sang Chiêm Thành.

Đánh hạ họ, chiếm kinh thành.

Chiêm Thành từ đó, chấp hành cống ta.

 
BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ TỰ CHỦ THỜI ĐẠI Đánh Chiêm Thành