Việc Chính Trị

Email In PDF.

 
Việc Chính Trị 
 

Chính trị thì khá yên nhưng.

Có vài nơi cũng đã từng nổi lên.

Đất Nghệ An và phía trên.

Đất thượng du, giặc cỏ loạn bên này.

 

Thái Tổ thân chinh ra tay.

Đánh dẹp chúng, nhờ thực tài dẹp yên.

 

Add comment


Security code
Refresh

BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ TỰ CHỦ THỜI ĐẠI Việc Chính Trị Việc Chính Trị