Lý Công Uẩn- Nhà Lý

Email In PDF.

                    Lý Công Uẩn- Nhà Lý


Lý Công Uẩn, như sử ghi.

Người làng Cổ Pháp, tỉnh thì Bắc Ninh.

Không cha, chỉ mẹ một mình.

Sư Lý Khánh Văn thương tình nhận nuôi.

 

 

Từ ba tuổi đến thành người.

Công Uẩn hiếu học, lại thời thông minh.

Sau làm quan trong triều đình.

Quân điện tiền, nắm riêng mình một tay.

 

 

Sau còn thăng đến chức này :

Tả thân vệ điện tiền chỉ huy sứ, tay riêng mình !

Long Đỉnh mất, trong triều đình.

Đào Cam Mộc, rất  tức mình cho nên.

 

 

Cùng Sư vạn Hạnh đứng lên.

Tôn Lý Công Uẩn, lập nên Lý triều.

Công Uẩn khó thác đành chiều.

Lên ngôi như các quan triều đình mong.

 

 

Xưng là Lý Thái Tổ, xong.

Dời đô sang đất Thăng Long, thuở này

Tức là Hà Nội ngày nay.

Hoa Lư kinh đế giờ đây đổi thành :

 

 

Trường An Phủ, gắng nhớ rành.

Tên Thăng Long, thưa ngọn ngành như sau

 

 

Add comment


Security code
Refresh

BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ TỰ CHỦ THỜI ĐẠI Lý Công Uẩn- Nhà Lý Lý Công Uẩn- Nhà Lý