Trọng Thủy Mị Châu

Email In PDF.

 

            Trọng Thủy Mị Châu

 

Tục truyền, Đà giả kết thân.

Cho con ở rể, tiện phần dò la.

Trọng Thủy, con ruột Triệu Đà.

Cưới con An Dương  Vương là Mị Châu

 

Trọng Thủy  ở rể, ít  lâu.

 Luôn rằng, cũng phải thế nào thăm cha.

Lúc này xin nói rõ là

Tục truyền, Trọng Thủy tráo qua nỏ thần !

 

               Quá tin người, thiệt tấm thân

An Dương Vương phải một lần bại vong !

Bởi Triệu Đà nắm tin xong.

Dốc toàn quân  lực tấn công Loa Thành.

 

An Dương Vương bại rành rành.

Không ngờ con rể, không canh, không phòng !

Thua chạy càng tức ở lòng.

Đến núi Mộ Dạ, biết không còn đường.

 

Mị Châu, ông hạ nhát gươm

Thân thì tự trẫm, để buồn Thành Loa !

 

Add comment


Security code
Refresh

BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ THỜI KỲ BẮC THUỘC Trọng Thủy - Mị Châu Trọng Thủy Mị Châu