TRIỆU MINH VƯƠNG

Triệu Minh Vương

Email In PDF.

 

Triệu Minh Vương

 

 

Anh Tề về, lên trị vì.

Tức Triệu Minh Vương, khi nắm quyền.

Về Minh Vương, xin nhắc liền.

Khi qua nhà Hán, cưới thêm vợ là.

 

Cù Thị, sau bà sinh ra.

Người  con trai trưởng, đặt là tên Hưng.

Sau này  Văn Vương từ trần.

Minh Vương lên trị, rồi nhân lúc này.

 

Phong cho Cù Thị rằng ngay!

Sử ghi Hoàng hậu, lúc này Hưng thăng

Chức Thái Tử, sau nhớ rằng.

Minh Vương khi đã từ trần, Hưng thay

 
BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ THỜI KỲ BẮC THUỘC Triệu Minh Vương