Triệu Đà (Tiếp theo nhà Thục)

Email In PDF.
     
             Triệu Đà
 

Triệu Đà, chính thức lên thay.

Việc xong Đà đánh sang ngay, nhưng mà.

Năm lần bảy lượt đánh qua.

Lần nào cũng vậy Triệu Đà bại quân.

 

 
BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ THỜI KỲ BẮC THUỘC Triệu Đà