TRỊ LOẠN BÊN TÀU

Trị loạn bên Tàu

Email In PDF.

 

Trị loạn bên Tàu

 

 

Bên Tàu, thay chủ triều đình.

Hết thời Tam Quốc, Tấn bình định ngay.

Toàn Trung Quốc, Tấn trị cai

Sau nửa thế kỉ, bên ngoài rối ren.

 

Phía Tây Tấn mất cả miền.

Nên gọi Đông Tấn, cớ duyên tình đầu !

Đông Tấn vẫn  trị Giao Châu.

Canh Thân (420) vừa tới, nước Tàu chia đôi.

 

Lúc này Đông Tấn mất ngôi,

Nhà Tống cướp được rồi bình phía Nam.

Bắc thì Ngụy, nửa giang sang.

Nam Bắc Triều, chia rõ ràng từ đây.

 

Giao Châu thuộc Tống lúc này.

Tống khi bị diệt, lên thay là Tề.

Sau đó Lương lại diệt Tề.

Giao Châu giờ lại thuộc về nhà Lương.

 

Kiếp người Việt lại thêm thương.

Nhà Lương quan lại bất lương vô cùng.

Ở đất Giao Châu, nói chung

Dân ta khốn khó tột cùng, tội thay!

 

Còn lũ quan lại, lúc này.

Cứ lo vơ vét ra tay ác tàn.

Như Tiêu Tư, hắn là quan.

Quyền thứ sử, nhưng bạo tàn một tay.

 

Dân nghèo, phải kiếp đọa đày.

Thật  may lúc ấy, bên đây nước nhà.

 
BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ THỜI KỲ BẮC THUỘC Trị loạn bên Tàu