THẦN KIM QUY

Thần Kim Qui.

Email In PDF.
 
        Thần Kim Qui.

 

Bởi theo tục truyền kể rằng.

An Dương Vương, ngài được thần Kim Qui.

Giúp trừ yêu, quỉ, ma đi.

Không lâu sau đó, Kim Qui nói rằng:

 

 ‘‘Ta cho vua một móng chân.

Để vua làm chiếc nỏ thần, phòng khi.

Can qua, có xảy ra thì.

Nỏ thần, một phát giết đi vạn thù’’

 

 Thế nên vào lúc bấy chừ

 An Dương Vương tiếng, chấn trời phương Nam.

Triệu Đà nhiều lần kéo sang.

Nhưng mà càng đánh thì càng thiệt quân.

 
BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ THỜI KỲ BẮC THUỘC Thần Kim Quy