NHÂM DIÊN

Nhâm Diên

Email In PDF.

 

Nhâm Diên

 

 

Người nữa ở quận Cửu Chân.

Nhâm Diên, ông dạy cho dân cấy cày

Đất đai dạy cách khẩn khai.

Không lâu sau, ở quận này đủ ăn !

 

Rồi khi cưới vợ lấy chồng.

Dạy lễ cưới hỏi cho dân tận tường.

Sau bắt thuộc quan trích lương

Một phần nào đó mà nhường cho dân.

 

Giúp người nghèo đói, khó khăn.

Có tiền cưới vợ gã chồng, thế nên

Sau này dân chúng không quên.

 Cửu Chân, dân lập đền thờ ông.

 

Nhiều người sau lấy chữ Nhâm.

Đặt tên con, để tỏ lòng biết ơn.

 
BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ THỜI KỲ BẮC THUỘC Nhâm Diên