NHÀ NGÔ CHIA ĐẤT GIAO CHÂU

Nhà Ngô Chia Đất Giao Châu

Email In PDF.

 
Nhà Ngô Chia Đất Giao Châu

 

Giáp Thân (264), năm ấy vừa trôi.

Giao Châu, Ngô lấy chia đôi. Vậy là:

Nam Việt nước của Triệu Đà

Đến đây chính thức chia ra hai phần!

 

Nam Hải, Thương Ngô Uất Lâm.

Là Quảng Châu. Còn lại phần phía Nam

Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam.

Thêm Hợp Phố, gộp lại làm Giao Châu

 

Chổ này dễ lộn đuôi đầu.

Nhớ là Sử Việt, Giao Châu đi  liền!

Giao Châu phủ, giờ Long Biên

Trước kia phủ trị ở miền Mê Linh.

 
BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ THỜI KỲ BẮC THUỘC Nhà Ngô chia đất giao châu