GIẶC BỂ

Giặc Bể

Email In PDF.

Giặc Bể
 

Tới năm Đinh Vị (767), đời Đường.

Ta bị giặc Bể cướp lương, giết người.

Cơn Lôn, lũ ấy  ngoài khơi.

Đồ Bà cũng vậy, phải  người Mã Lai ?

 

Nhằm dân, chúng giết thẳng tay.

Lúc này  ta dưới ách cai nhà  Đường

Bá Nghi tên gọi họ Trương

Ông là quan lại nhà Đường bên ta

 

Xua quân đánh lũ ác tà

Nhưng không đánh nổi thế là cầu ngay

Cao Chính Bình  được tin này.

Đem quân chi viện, cả hai tức thì

 

Giáp công dẹp giặc Bể đi

Sau khi giặc Bể đã bình thì ông

Trương Bá Nghi cho khởi công

Xây La Thành để đề phòng chúng vô

 
BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ THỜI KỲ BẮC THUỘC Giặc Bể