DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ

Dương Đình Nghệ

Email In PDF.

 

Dương Đình Nghệ

Dương Đình Nghệ, đúng họ tên.

Vào năm Tân Mão ( 931), nổi lên cướp quyền.

Lý Tiến thất đảo bát điên.

Nước ta hắn bỏ mà liền tháo thân.

 

Đình Nghệ cùng với ba quân.

Giờ, giành độc lập trọn phần về tay.

Thắng lợi, dân tôn ông ngay.

Tiết độ sứ, nhưng chỉ dài bảy năm

 

Ông bị nha tướng hiểm thâm.

Kiều Công Tiễn giết, rắp tâm cướp quyền.

Hắn xưng tiết độ sứ liền.

Nhân dân ta ở khắp miền hờn căm.

 
BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ THỜI KỲ BẮC THUỘC Dương Đình Nghệ