LẠC LONG QUÂN & ÂU CƠ

Lạc Long Quân và Âu Cơ

Email In PDF.
Lạc Long Quân và Âu Cơ

 

Kinh Dương Vương thuở làm vua

Quãng năm Nhâm Tuất lúc vừa bước sang.

Ngài cưới con Động Đình Quân.

Bà là Long Nữ, sử rằng sinh ra.

 

 

 

Con tên Sùng Lãm, nhớ là

Sùng Lãm, sau lại thay cha trị vì

Kinh Dương Vương lúc mất đi

Lên ngai, Sùng Lãm tức thì tự xưng.

 

 

 

Hiệu rằng, thưa Lạc Long Quân

Lạc ông tài giỏi siêu quần nước ta

Vợ ông sử lược chính bà

Âu Cơ hay cũng gọi là Nguyệt Tiên.

 

 

 

Cha Âu Cơ sử có truyền

Là Đế Lai, vua láng giềng với ta.

Từ đây lịch sử nước nhà

Có Rồng Tiên chuyện,  thể qua tục truyền.

 

 

 

Âu Cơ rằng dõi  nhà Tiên.

Sinh ra bọc trứng nở liền trăm con.

Đến khi con cái lớn khôn.

Long Quân nói rõ gốc nguồn tổ tông

 

 

 

“Do ta gốc ở nhà Rồng.

Ngặt vì nàng lại thuộc dòng nhà Tiên

Với nhau, ở phải điều kiêng.

Chia con, ta rẽ hai miền sẽ hơn.

 

 

 

Năm mươi theo nàng lên non.

Năm mươi xuống bể ngược đường cùng ta”.

Âu Cơ thuận ý, thế là

Năm mươi theo mẹ, nửa  đà theo cha

 

 

 

Nước Xích Quỷ sau tách ra

Trở  thành Bách Việt, nhưng mà nói ngay

Khó lòng xác quyết chuyện này.

Dù bên Tàu, đến ngày nay, các vùng :

 

 

 

Đất ở Hồ Quảng còn xưng

Đất của Bách Việt, như vùng Quảng Tây.

Quảng Đông,  Hồ Nam ngày nay.

Họ xưng vậy. Nhưng chuyện này nhắc thôi !
 
BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ KINH DƯƠNG VƯƠNG ĐẾN NHÀ THỤC Lạc Long Quân & Âu Cơ